Color Sudoku: Mga Tips at Tricks

Ano ang Color Sudoku? Ang Color Sudoku ay isang board game na gawa sa makukulay na kahoy. Ito ay hango sa klasik puzzle na Sudoku na nagmula sa Japan. Ang layunin ng klasik Sudoku ay malagyan ng mga numero mula 1 hanggang 9 ang mga hanay, hilera at mga 3×3 subgrid. Ang laro ay nagsisimula…

SULIT BANG MAGLARO NG COLOR ZEN?

Kilalanin ang Color Zen Karamihan sa atin ay maagang namulat sa mapanghamong mundo ng mga palaisipan. Ito rin marahil ang pangunahing dahilan kung bakit marami ang nahihilig na maglaro nito. Ang iba nga ay ginagawa pang libangan ang pangongolekta ng iba’t ibang uri ng larong palaisipan. Ang mga halimbawa nito ay ang Jigsaw puzzles, Rubik’s…