User Referal

No need to play, still get a bonus

HOT REFER COMMISSION RATE
BIG WIN CLUB

BIG WIN CLUB HAS THE BEST REFER COMMISSION RATE IN THE MARKET TODAY:
Agents will receive HUGE refer commission as follows:

– For F1 (Those who are directly introduced by Agents):
+ Agents will receive 3% of the total F1 deposit if the total amount is < P50,000
+ Agents will receive 4% of the total F1 deposit if the total amount is from P50,000 – < P100,000
+ Agents will receive 5% of the total amount of F1 deposit if the total amount is from P100,000 – < P200,000
+ Agents will receive 6% of the total F1 deposit if the total amount is from P200,000 – < P500,000
+ Agents will receive 8% of the total F1 deposit if the total amount is P500,000 or more

– For F2 (Those who are directly introduced by F1):
Agent will receive 2% of total F2 deposit

– For F3 (Those who are directly introduced by F2):
Agent will receive 1% of total F2 deposit

HOT BONUS FOR F1, F2, F3: 10% 10% for the first 5 deposits

Laropay Payment

Sistema ng pagbabayad - Sistema ng palitan Prestige nangunguna ang Pilipinas

Mabilis na kunin ang mga reward sa totoong oras

Prestige - seguridad mabilis - maginhawa

Kasosyo sa pagbabayad ng isang serye ng card games nasa nangungunang listahan na naroroon.

Eksklusibong tampok Gusto ng user
"Kung hindi ka maglaro, may reward ka pa rin"